ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน โทรศัทพ์ โทรสาร
 กาญจนบุรี
1 ดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ 034621192-4 034621195
2 เทคโนโลยีกาญจนบุรี 034516916 034516734
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 034640388 034640188
4 บริหารธุรกิจชั้นสูงกาญจนบุรี 034541844
5 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 034611658 034611658
6 เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 035651101
 จันทบุรี
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 039391666 039391698
8 ตากสินทิพย์เทคโนโลยี จันทบุรี 039361088 039361588
9 วิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก 039421218-9 039364189
 ฉะเชิงเทรา
10 เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 038512426 038512426
11 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 038392103-9 038392118
12 เทคโนโลยีศรีวรการ 038511074 038816118
13 พณิชยการฉะเชิงเทรา 038516023-4 038516021
14 บางปะกงบริหารธุรกิจ 038538809-10 038539757
 ชลบุรี
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี 038206081-5 038789093,038206788
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 038042049,086-3777198 038042049
17 ชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 038270555 038270555
18 ชลบุรีเรืองกิตติ์พณิชยการ
19 ชลพินิจพณิชยการ 038285371 038279455
20 ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 038799850-9 038799854
21 เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี 038798557,038278773 038278773
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 038784681-4 03878313
23 ไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 038288689-92 038286276
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 038271558 038271559
25 วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 038379763-4 038379766
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 038379523 038379606
27 ไทยอิโตะเทคโนโลยี (พัทยา) 038411064 038414649
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์ - เทค 038234343-4 038234343
29 พัทยาบริหารธุรกิจ 038370472,428938 038428938
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ 038367319 038367650
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 038300164-5 038300626
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 038206081-3 038789093,038206788
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 038352440,038351468 038351785
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง 038494063-6 038494066
35 วิศวกรรมแหลมฉบัง 038311133 038323188
36 จอมเทียนบริหารธุรกิจ 038737592 038737592
37 เทคนิคพณิชยการสัตหีบ 038237718 038235093
38 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา 038-422126 038-411802
 ชัยนาท
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท 056411508 056420903
 นครนายก
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 037311691 037313504
41 เทคโนโลยีวีรพัฒน์ 037321245 037321246
 นครปฐม
42 ช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 034250123 034241336
43 เทคโนโลยีนครปฐม 034-211-867-9 034-252-118
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 034200384-5 034200386
45 เซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี 034292144 034321527
46 นาคประสิทธิ์ 034311263 034222392
47 ภัทรนุสรณ์ 034326871-2,034223229 034311200
 นนทบุรี
48 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. 029619215-7 029619910
49 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 025919123-5 025919126
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 029675050 029673932
51 พณิชยการนนทบุรี 029685722 029685144
52 พัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ 025801111 025801111 ต่อ 111
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 025891133 025899889
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 029247601-5 029247601
55 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 025712691-2 025717055
56 พณิชยการบางบัวทอง 029206440-1 029209866
57 วัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 029635051 022783583
 ปทุมธานี
58 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 021912965 021912966
59 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 029957990-3 029957990
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร 029082392-4 029082534
61 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 025012323 025012323
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 029796720-27 029796721
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 025815548 029782844
 ประจวบคีรีขันธ์
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 032810151 032810152
65 พณิชยการหัวหิน 032547083-5 032520774
 ปราจีนบุรี
66 พณิชยการปราจีนบุรี 037211401 037215872
67 วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี 037205803 037205235
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ 037451252 037451253
69 สายมิตรเทคโนโลยี 037202616
 พระนครศรีอยุธยา
70 เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 035335694 035335873 ต่อ 100
71 เทคโนโลยีอยุธยา 035241889 035242247
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 035321201-2 035211303
73 ผดุงอาชีวะเสนา 035217154 035217154
74 ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 035213942-4 035336335
 ระยอง
75 เทคโนโลยีทีพีไอ 038899130-1 038899132
76 โปลีเทคนิคระยอง 038655055 038655055
77 ระยองพาณิชยการ 038861568 038861569
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 038030442-5 038030443
79 เทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ 038677394-5 038677393
80 อักษรบริหารธุรกิจ 038-604-741 ต่อ 102 038-604-741 ต่อ 104
 ราชบุรี
81 ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค 032321337 032321337
82 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 032338793 032314767
83 ราชบุรีบริหารธุรกิจ 032337147 032325497
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 032211955 032201573
85 อาชีวะดอนบอสโกบ้านโป่ง 032211260 023221993
 ลพบุรี
86 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 036613475 036413262
87 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 036412568, 036412828 036412828
88 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 036413139 036411857
89 บริหารธุรกิจละโว้ 036499476 036499474
90 โปลีเทคนิคลพบุรี 036412568 036412828
91 เอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี 036613444 036626222
92 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 036630818 036630818
93 แพทย์แผนไทยธรรมรักษ์ 036413805,036422600
 สมุทรปราการ
94 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 023827471-72 027015290
95 เกริกวิทยาลัย 023125115-6 023125115-6 ต่อ 106
96 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 023855509,023855266 023855266 ต่อ 128
97 เทคโนโลยีเปรมฤทัย 027451091-4 023984159
98 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 023373101-2 023373829
99 สุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 02-346-5361-9 02-346-5360
100 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 02-7053536 02-7053530
 สมุทรสาคร
101 ฐานเทคโนโลยี 0224530800 024530877
 สระบุรี
102 เทคโนโลยีพณิชยการสระบุรี 036211082 036211082
103 บริหารธุรกิจสระบุรี
104 โปลีเทคนิคสระบุรี 036221688 035313768
105 เทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี 036245820-1 036245820
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี 036362021 036362021 ต่อ 131
107 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสยามภูมิ 036369339-40 036369338
 สระแก้ว
108 เทคโนโลยีสระแก้ว 037435253
109 ไฮเทค-เทคโนโลยี 037447320 037447320 ต่อ 110
 สิงห์บุรี
110 บริหารธุรกิจสิงห์บุรี 036511907
111 พณิชยการสิงห์บุรี 036511907
112 พณิชยการชัยนาท 056411508 056420903
 สุพรรณบุรี
113 สหวิทย์บริหารธุรกิจ 035522152 035500850
 อ่างทอง
114 วิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง
 เพชรบุรี
115 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 032425393 032402120
116 พณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ 032432243 032402120
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย