ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
--- เรื่อง สมาคมจัดให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 7 ก.ย. 2557 ณ ประเทศเยอรมัน (เรียนผู้บริหารท่านใดสนใจติอต่อตามเอกสารที่แนบ)
--- เรื่อง การดำเนินการสอนโดยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ทำหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ขอเรียนว่าได้กำชับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาหากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินกฏหมาย
--- โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับบริษัทไทยยามาฮ่าประเทศไทยในปีการศึกษาใหม่นี้ผู้บริหารที่สนใจติดต่อสมัครด่วนที่สมาคมฯตั้งแต่บัดนี้
--- ด่วนรับสมัครครู-อาจารย์
--- บันทึกวิทยาลัยที่ชำระค่าบำรุงและค้างชำระค่าบำรุงสมาคมฯประจำปีงบประมาณปี 2557
--- เรื่อง โครงการติดตั้งระบบ Solar pv Roof Top
--- เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
*** เรื่อง เครื่องมือแคตตาล็อกอุปกรณ์จากบริษัทกอนด้า ***
--- แจ้งสมาชิกสมาคมหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ท่านใดสมัครเรียนยินดีลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิตให้ร้อยละ 30%
--- การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
--- สมาคมเปิดรับสมัครครูเอกชนวุฒิปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชามีใบประกอบวิชาชีพไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
--- ประกาศ...กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
--- แผนที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
--- ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ
ผอ.สมาคมเดินทางไปเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 โดยอ.เลอพงษ์ วัชมัย นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่สช. วันที่ 29 มี.ค. 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ผอ.สมาคมไปร่วมประชุมเวทีสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับอุปนายกสมาคมกลุ่มกทมและอุปนายกสมาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28 มี.ค. 2557 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
การประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯเพื่อส่งมอบงานให้กับนายกสมาคมคนใหม่รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช วันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม.
รศ.ดร.จอมพงษ์ มงคลวนิชนายกสมาคมรับเลือกเป็นวิทยากรเรื่องครูและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อศรวรรษที่21และผอ.สมาคมเข้าร่วมประชุม วันที่ 10 มี.ค. 2557 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ชั้น3 อาคารรัฐสภา2 กทม.
ผอ.สมาคมนำนศ.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยว โดยเข้าแถวส่งพระศพ ณ บริเวณถนนบำรุงเมือง กทม.
รศ.ดร.จอมพงษ์ มงคลวนิชนายกรับเลือกพร้อมดร.อดิศร อุปนายกสมาคมกลุ่มกทม.และผอ.สมาคมฯประชุมแก้ไขการอุดหนุนการศึกษาเอกชน วันที่ 6-8 มี.ค. 2557 ณ โรงแรมรอยัลเจมส์รีสอร์ท จ.นครปฐม
เรื่อง การประชุมวิชาการคุณภาพและความยั่งยืนของการศึกษาเพื่อการทำงานและการอาชีวศึกษา วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กทม. 03 เม.ย. 2557 (เข้าชม 86 ครั้ง)
"ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2556" 05 ก.พ. 2557 (เข้าชม 435 ครั้ง)
เรื่อง ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค. 2556 (เข้าชม 781 ครั้ง)
เรื่อง ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 19 พ.ย. 2556 (เข้าชม 968 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว 10 ม.ค. 2556 (เข้าชม 1435 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเว้นการดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 09 ม.ค. 2557 (เข้าชม 311 ครั้ง)
เรื่อง : ด่วนที่สุด การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) เงินเดือนตั้งแต่ 11,680-15,000 บาท 02 ก.ค. 2556 (เข้าชม 3740 ครั้ง)
วิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมหากวิทยาลัยใดที่ต้องการโปรแกรม E - learning ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างยนต์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผอ.มนูญ ชื่นชม 11 มิ.ย. 2556 (เข้าชม 834 ครั้ง)
การดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดของที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 07 พ.ย. 2555 (เข้าชม 859 ครั้ง)
ด่วน สมาคมแจ้งสมาชิกทั่วประเทศอีเมล์ใหม่สมาคมฯ 01 พ.ย. 2555 (เข้าชม 696 ครั้ง)
เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ด้านการอาชีวศึกษา 22 ก.ค. 2554 (เข้าชม 2056 ครั้ง)
เรื่อง พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว) แจ้งสมาชิกสมาคมทั่วประเทศ 09 มิ.ย. 2554 (เข้าชม 4862 ครั้ง)
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่4 วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสมาคม 22 ต.ค. 2556 (เข้าชม 396 ครั้ง)
ยังไม่มีข้อมูล
   2014 - 04    
April
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
 
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย